อำเภอท่าศาลา

สพอ.ท่าศาลา ลงพื้นที่จัดเวทีรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. 64

สพอ.ท่าศาลา ลงพื้นที่จัดเวทีรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. 64 วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางจารีย์ พรหมเกิด พัฒนาการอำเภอท่าศาลา มอบหมาย นางสาวกัญญา ดำสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับ คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล ฯ ระดับตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ดำเนินโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ของตำบลไทยบุรี จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน ณ ศาลาประชาคมหมู่ 9 บ้านโคกเหล็ก ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ประชุมมีมติรับรองข้อมูล จปฐ. ของตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา

พช.ท่าศาลา​ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

พช.ท่าศาลา​ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันอังคารที่​ 21 กันยายน 2564 นางจารีย์ พรหมเกิด​ พัฒนาการ​อำเภอท่าศาลา​ มอบหมายนางสาวปารณีย์ เกลี้ยงขำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวชยาภา ศรีปัญญา​ นัก​พัฒนารัฐบาลดิจิทัล​ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง​ ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง​ ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร​ เพื่อขยายผลขีดความสามารถ​ผู้นำการเปลี่ยนแปลง​ ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร​ รองรับสถานการณ์​โรคระบาด​โควิด-19​ สร้างการพึ่งตนเองและรองรับภัย​พิบัติ​ในลักษณะ​ "ตู้ยาข้างบ้าน​ ตู้อาหารข้างครัว"​ ณ​ ศาลาอเนกประสงค์​ หมู่ที่​ 4 ตำบลกลาย #ผู้นำการเปลี่ยนแปลง #smartleader #ปลูกพืชปลูกผัก #ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD เศรษฐกิจ​ฐานรากมั่นคงและ​ชุมชน​พึ่งตนเอง​ได้​ ภายในปี​ 2565​ Change for good ภาพ/ข่าว​ สำนักงาน​พัฒนาชุมชน​อำเภอท่าศาลา รายงาน
อำเภอท่าศาลา

พอ.ท่าศาลา พิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564

พอ. ท่าศาลา พิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 วันที่ 20 ก.ย. 64 เวลา 09.30 น. นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอท่าศาลา เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสาขา หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น โดยมีนางจารีย์ พรหมเกิด พัฒนาการอำเภอท่าศาลา นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลท่าขึ้น นายบุญโชค แก้วแกม นายก อบต.ท่าขึ้น นายบุญรักษ์ เซ่งล้ำ กำนันตำบลท่าขึ้น ผู้ใหญ่บ้าน ต.ท่าขึ้น และคณะกรรมการกองทุนแม่ฯบ้านสาขา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และนายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอท่าศาลา ได้ ให้กำลังใจและเสนอแนะแนวทางในการใช้ชุมชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน #กองทุนแม่ของแผ่นดิน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน change for good เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลา : รายงาน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

พช.อำเภอเฉลิม​พระเกียรติ​ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

พช.อำเภอเฉลิม​พระเกียรติ​ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน​ 2564 เวลา​ 09.30 น. นางชินีนาถ​ ยังช่วย​ พัฒนาการ​อำเภอเฉลิม​พระเกียรติ​ ได้มอบหมายให้นางสาวเพชรัตน์​ พงษ์สวัสดิ์ พัฒนากรผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และตัวแทนครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนโคขุ่น หมู่ 9 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้เจ้าหน้าที่พัฒนา​ชุมชน​ ได้ให้ความรู้และจัดกิจกรรมเรื่องต่างๆดังนี้ - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม - ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง - ประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (GVH) ครั้งที่ 2 - ถอดองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชนและประเมินผลการพัฒนา #ปลูกพืชปลูกผัก #ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ​ฐานรากมั่นคงและ​ชุมชน​พึ่งตนเอง​ได้​ ภายในปี​ 2565​ Change for good ภาพ/ข่าว​ สำนักงาน​พัฒนาชุมชน​อำเภอเฉลิม​พระเกียรติ​ รายงาน
อำเภอชะอวด

กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียน และประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

📢 สพอ.ชะอวด ลงพื้นที่จัดประชุมถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอวด โดย นางสาวจริยา คงตุก พัฒนาการอำเภอชะอวด มอบหมายให้ นางศิริกัญญา สังข์สงค์ พัฒนากรประสานงานประจำตำบล พร้อมด้วยนายพรชัย หลอดศิลป์ นายอนันต์ อักษรนิตย์ และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียน และประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ บ้านวังเคียน หมู่ที่ 2 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ในการจัดประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนครัวเรือนของหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางของ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน พร้อมกับร่วมกันประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (GVH) ซึ่งผลการประเมิน หมู่บ้าน อยู่ในระดับ "พออยู่ พอกิน " ซึ่งทางตัวแทนครัวเรือนและผู้นำชุมชนได้ร่วมกันวางแผนเพื่อผนึกกำลัง ในการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD ❇️เมืองต้นน้ำ อิฐแผ่นงาม กุ้งก้ามกราม กระจูดสวย ห้วยน้ำใส ❇️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for (digital camera)สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอวด
อำเภอชะอวด

โครงการกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาการทุจริตกองทุนต่างๆ

📢 สพอ.ชะอวด ดำเนินการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาการทุจริตกองทุนต่างๆตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนในพี้นที่อำเภอชะอวด. ณ.ห้องประชุมอำเภอชะอวด วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอวด ได้ดำเนินการประชุมโครงการกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาการทุจริตกองทุนต่างๆตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอชะอวดพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่องการทำงานกองทุนต่างๆให้เกิดความโปร่งใสโดย นางสาวจริยา คงตุก พัฒนาการอำเภอชะอวด และหัวข้อการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบโดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการจัดประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนจากกลุ่มองค์กรเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต,เครือข่ายโครงการกข.คจ.,เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครืข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอำเภอชะอวด ได้รับความรู้จากวิทยากร-การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ -การสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาการทุจริการคัดเลือกเครือข่ายการป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ -สรุปผลจัดทำแผนการขับเคลื่อนอำเภอชะอวด #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD ❇️เมืองต้นน้ำ อิฐแผ่นงาม กุ้งก้ามกราม กระจูดสวย ห้วยน้ำใส
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

พช.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รับการติดตามการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

พช.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รับการติดตามการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. นางชินีนาถ ยังช่วย พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับการติดตามการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จาก นางดวงธมล สวัสดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นางสาวนุชนาถ ยอดแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชน ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินงาน และร่วมแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งสาธิตการติดตั้งโปรแกรม eBMN ลงใน PC มีการให้ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม และตอบข้อสงสัยในการใช้งานโปรแกรม แอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้สามารถดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ได้อย่างราบรื่นและสามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ต่อไป #การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน #จปฐ #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmit #กรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รายงาน
อำเภอเชียรใหญ่

พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

🏡พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ⏰วันที่ 14 กันยายน 2564 📍สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ ผู้นำอช. ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร/เครือข่าย ประชาชนจิตอาสา ร่วมใจ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ภายใต้ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ ตามวิถี 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย)🌳 ณ. วัดบางทองคำ หมู่ที่ 9 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช #วัด ประชา รัฐ สร้างสุข #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD 🎋เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ 🌟เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for good 💫เพจข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่👇 https://www.facebook.com/100057082802289/posts/339483831297708/?sfnsn=mo
อำเภอเชียรใหญ่

พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริตฯ

🎯พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริตฯ ⏱วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. 📍นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่ นำทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 📍โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่และคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ร่วมกับผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร/เครือข่าย ตัวแทนภาคประชาชน จัดประชุมวางแผนในการร่วมกันตั้งปณิธานต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ของกลุ่มและองค์กรต่างๆในชุมชน พร้อมกับสร้างการรับรู้ของคนในชุมชน ให้มีการรวมพลังกันสร้างเครือข่ายต่อต้านและป้องกันการทุจริตในพื้นที่ของตัวเอง โดยได้ น้อมนำ พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการสร้างจิตสำนึก ในการต่อต้านการทุจริตในชุมชน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด #พัฒนาชุมชนใสสะอาด #Anti-corruption #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD 🎋เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ 🏠เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for good *เพจข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=339421024637322&id=100057082802289&sfnsn=mo