พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2565 

05 ธันวาคม 2565 /

23:47 น.

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 Copy

05 ธันวาคม 2565 /

23:43 น.

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

05 ธันวาคม 2565 /

23:36 น.

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พจ.นครศรีธรรมราช ติดตาม ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล แก่ 7 ภาคีเครือข่าย ในพื้นที่อำเภอชะอวด และหัวไทร

09 พฤศจิกายน 2565 /

20:28 น.

พัฒนาการจังหวัด ติดตาม ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่อำเภอถ้ำพรรณรา มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ภาคีเครือข่าย ย้ำยาเสพติดเป็นปัญหาของจังหวัดทุกฝ่ายต้องร่วมมือเพื่อเร่งป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง

01 พฤศจิกายน 2565 /

20:37 น.