ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช