นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พจ.นครศรีธรรมราช ติดตาม ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล แก่ 7 ภาคีเครือข่าย ในพื้นที่อำเภอชะอวด และหัวไทร

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบแนวทางปฏิบัติ แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และ 7 ภาคีเครือข่าย ที่ศาลาประชาคมอำเภอชะอวด และอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอชะอวด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ฝากเรื่องสำคัญ ดังนี้ 1) เรื่องอุทกภัย 2) เรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ทำกิน 3) เรื่องป่าพรุควนเคร็ง 4)การแก้ไขปัญหายาเสพติด 5)การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 6)การปลูกต้นไม้ ดอกไม้ 7)การส่งเสริมการท่องเที่ยว 8) การบริหารจัดการขยะ 9)รักษาสิ่งแวดล้อม 10)การดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 11)การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชิญชวนทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์เข้าวัดฟังธรรมในวันพระ 12)การสวมใส่ผ้าไทย

จากนั้น เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางไปมอบแนวทางปฏิบัติงาน แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ 7 ภาคีเครือข่าย ณ ศาลาประชาคมอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP

ในการนี้ นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมเวทีพูดคุยและหนุนเสริมในประเด็นการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอชะอวด และอำเภอหัวไทร เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)