พช.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

พช.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 น.

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการการทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนงานของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนติดตามสถานการณ์ การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายจตุพล ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

#ประชุมกรมการจังหวัด
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)