พช.นครศรีธรรมราช หนุนบริษัทประชารัฐจับมือพาณิชย์ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการมังคุดเชิงคุณภาพ

พช.นครศรีธรรมราช หนุนบริษัทประชารัฐจับมือพาณิชย์ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการมังคุดเชิงคุณภาพ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.30 น.

นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวการบริหารจัดการมังคุดเชิงคุณภาพ ฤดูผลิตปี 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีฯ มี นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกรกฎ เตติรานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เข้าร่วมในกิจกรรมฯ ณ โรงแรมปุระนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำหรับการบริหารจัดการมังคุดเชิงคุณภาพ ฤดูผลิตปี 2564 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บูรณการความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการจำหน่ายผลผลิตมังคุดออกจากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกสู่ตลาดส่งออกต่างประเทศ ซึ่งคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการนำของ นายกรกฎ เตติรานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนรูปแบบที่เรียกว่าการจับคู่ความร่วมมือทางการค้าระดับจังหวัดเชื่อมโยงคู่ค้าในประเทศ ซึ่งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นผู้ลงทุนและรวบรวมผลผลิต เพื่อส่งต่อไปยังบริษัท อรษา ฟรุ๊ต ที่จะทำหน้าที่คัดแยกและส่งออก โดยส่วนราชการจะเสริมสร้างตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์และฮ่องกง ในส่วนของฤดูกาลผลิตมังคุด ปี 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดผลิตผลไม้ 63,000 ตัน ซึ่งมีกระบวนการผลิตได้การรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดแบ่งออกเป็นมังคุดเกรดพรีเมี่ยม (ส่งออกต่างประเทศ) ร้อยละ 53 มังคุดเกรดคุณภาพ ร้อยละ 31 และมังคุดคละเกรด ร้อยละ 16 โดยมีแหล่งรวบรวมผลผลิต (ล้ง) ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายจากภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 1) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำหน่ายผลผลิตมังคุดให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมังคุดผ่านไปรษณีย์สาขาทั่วประเทศ กว่า 4,000 แห่ง 2) บริษัท กรมี จำกัด (ในเครือเดอะมอลล์) ช่วยเสริมสร้างตลาดการส่งออก 3) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขานครศรีธรรมราช 4) ภาคการขนส่ง ได้แก่ กลุ่มบริษัท Kerry และ ไปรษณีย์ไทย จัดโปรโมชั่นพิเศษอัตราค่าบริการขนส่ง สำหรับเกษตรกรชาวสวนมังคุดจังหวัดนครศรีธรรมราช และการขนส่งที่มีความรวดเร็ว เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ อย่างดีเยี่ยมช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ ส่งสินค้าตรงถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนของการแปรรูป รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมังคุด และนำมาร่วมจัดแสดงภายในงาน อาทิ มังคุดกวน น้ำมังคุด 100% ไวน์มังคุด รวมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แบรนด์ Petchkiri ที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ OTOP ระดับ 5 ดาว และได้รับคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP Premium อีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว ยังได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การตลาดแบบออนไลน์เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรเข้าไปจำหน่ายโดยตรงให้กับประชาชน โดยการเปิด Facebook Fan Page Mangosteen NST : มังคุดพรีเมียม นครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกด Like และกดติดตามเพจดังกล่าว เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น มีมังคุดคุณภาพ สด ใหม่ ได้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)