พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

📣 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น.

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม “การขุดลอกคลองคูพาย” เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และจิตอาสาทุกภาคส่วน กล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”
จากนั้นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา และภาคส่วนต่างๆ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดังนี้ 1. กิจกรรมพัฒนาวัดคูพาย (กวาดลานวัด เก็บขยะ ทำความสะอาดอาคารสถานที่) 2. กิจกรรมพัฒนาริมถนนพัฒนาการคูขวาง ข้างวัดคูพาย (ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืชริมถนน) 3. กิจกรรมขุดลอกและพัฒนาริมคลองคูพาย ตั้งแต่สะพานคูพายถนนพัฒนาการคูขวาง ถึงสะพานคูพายถนนราชดำเนิน ระยะทาง 700 เมตร และ 4. กิจกรรมขุดลอกและพัฒนาริมคลองคูพาย ตั้งแต่สะพานคูพายถนนราชดำเนิน ถึงสะพานคูพายถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ระยะทาง 100 เมตร
ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดคูพาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

⛰🌳นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร🌾🏝

📍เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
📸 สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)