พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

📣 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปยังวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกบูชาพระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช พระประธานพระวิหาร ถวายผ้าไตรและสังฆทานพระราชทาน แด่พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และพระสงฆ์ ณ พระวิหารหลวง สักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักการะพระบรมธาตุ และถวายผ้าห่มพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางจรัสศรี รัตนบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และร่วมส่งฯ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ด้วย

📍เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good

📸 สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)