พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยมชมวิสาการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

📣 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยมชมวิสาการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอลานสกา นางชะอ้อน จูเมฆา พัฒนาการอำเภอลานสกา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมต้อนรับ ณ ชุมชนคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนกลุ่มอาชีพ จำนวน 30 กลุ่ม ซึ่งตลอดการปฏิบัติภารกิจได้พบปะพูดคุย ให้กำลังใจกับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพและพี่น้องประชาชนที่ไปต้อนรับอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก

📍เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good

📸 สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)