รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ธันวาคม 2562   นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวรงค์  แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ โดยได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

เวลา 09.00 น. เป็นประธานเปิดกองทุนกล้าไม้ในภาคใต้ ที่กองทุนหมู่บ้านเขานา หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 13.30 น.  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านวังไทร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 18.00 น. เยี่ยมชมและแสดงความยินดีในกิจกรรมตลาดชุมทางทุ่งสง ครบรอบ 100 ครั้ง  ณ หลาดชุมทางทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

(Visited 1 times, 1 visits today)