การประชุมผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด คณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด และผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 3-5 ดาว เพื่อเข้าร่วมงาน OTOP City 2019 ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธาณี จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)