นครศรีธรรมราช #นิเทศการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด นิเทศการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง โดยมีนายสุชาติ นามตาปี พัฒนาการอำเภอปากพนัง กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวเน้นย้ำการนำนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มาขับเคลื่อนเพื่อประชาชนและชุมชน ดังนี้
1.ตำบลมั่นคง มั่งคั้ง ยั่งยืน
2.การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
-ยึดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
-นำ โคก หนอง นา โมเดล มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
-การพัฒนาอาชีพ ผักสวนครัว รั้วสวยงาม
-การคัดแยกขยะ
3.การแต่งกายใส่ผ้าไทย ผ้าทอ ทุกวัน เพื่อสร้างความเชื่อถือและศรัทธาของประชาชน
4.การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ภาคบ่าย ได้นำพี่น้องสื่อมวลชน เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านเกาะไชย ม.7 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง และร่วมทำสารคคีการท่องเที่ยวหมู่บ้านกับสื่อมวลชน เผยแพร่ทางทีวีช่อง 11 นครศรีธรรมราช สถานีวิทยุ อสมท.นครศรีธรรมราช ทางแฟน face ครูเชาว์โชว์ และประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอขอบคุณทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง และผู้นำชุมชนทุกท่าน ในการให้ข้อมูล และต้อนรับเป็นอย่างดี

สื่อมวลชล นำเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

(Visited 1 times, 1 visits today)