ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครศรีธรรมราช ร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) กลุ่มภาคใต้

พช.นครศรีธรรมราช ร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลส [...]

10 พฤษภาคม 2565 / 17:53 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด และคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

พช.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโคก หนอง [...]

10 พฤษภาคม 2565 / 15:04 น.

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คลังความรู้

ลิ้งค์หน่วยงาน