การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาวิทยากรผลผลิต และ OTOP ชุมชน ผู้เล่าเรื่อง นำชมเพื่อการตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (รุ่นที่ 4)

เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2561  นายเธียรชัย ลิ่มกุล รักษา [...]

อ่านต่อ

โครงการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาวิทยากรผลผลิต และ OTOP ชุมชน ผู้เล่าเรื่อง นำชมเพื่อการตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (รุ่นที่ 3)

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายเธียรชัย ลิ่มกุล รักษารา [...]

อ่านต่อ

โครงการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาวิทยากรผลผลิต และ OTOP ชุมชน ผู้เล่าเรื่อง นำชมเพื่อการตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (รุ่นที่ 2)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นางสาววาสนา บุญรอด พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

โครงการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาวิทยากรผลผลิต และ OTOP ชุมชน ผู้เล่าเรื่อง นำชมเพื่อการตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (รุ่นที่ 1)

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายเธียรชัย ลิ่มกุล รักษารา [...]

อ่านต่อ