นครศรีธรรมราช ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

วันอังคาร ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา [...]

อ่านต่อ

นครศรีธรรมราช ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2561 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชกา [...]

อ่านต่อ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการความปลอดภัยและชีวอนามัย (เฉพาะกิจการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ)

วันที่ 5 เมษายน 2561  นาย สกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการ [...]

อ่านต่อ