นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพนายสมชาย แสงนิล

((นครศรีธรรมราช)) วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. นาย [...]

อ่านต่อ

นายเจษฎา อังวิทยาธร ประธานกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

((นครศรีธรรมราช)) วันที่ 11 ต.ค. 2559 นายเจษฎา อังวิทยา [...]

อ่านต่อ

นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายธน [...]

อ่านต่อ