รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานมอบแก่ราษฎรที่วาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่  10 มกราคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนท่านครญา [...]

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี ให้คำมั่นรัฐบาลจะดูแลฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกอย่างเต็มที่ ระหว่างลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ (7 ม.ค 62) เวลา 10.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา [...]

อ่านต่อ