นครศรีธรรมราช #เปิดศูนย์สาธิตการผลิตและพัฒนาผ้าบาติกจังหวัดนครศรีธรรมราช

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 17 กันยายน 2562 นายจำเริญ ทิพญพงษ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดศูนย์สาธิตการผลิตและพัฒนาผ้าบาติกจังหวัดนครศรีธรรมราช  ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ  ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นเมืองหลวงแห่งบาติก สำหรับผู้ประกอบการผลิตผ้าบาติกได้มีโอกาสสร้างช่องทางการตลาดและเรียนรู้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเอง นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายวรงค์  แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช  หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการผ้าบาติกร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

(Visited 1 times, 1 visits today)