การประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 11 ก.พ.2562 เวลา 09.00 น. นายประมวล วรานุศิษฏ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำเสนอและติดตามการดำเนินงาน ที่สำคัญ เช่น การอนุมัติโครงการยุทธศาสตร์กรมฯ  การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยุทธศาสตรกรมฯ  การติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการสัมมาชีพปี 60  และกิจกรรมวัน “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)