โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.2562 เวลา 11.00 น. นายประมวล วรานุศิษฏ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์การถ่ายทำสารคดี “เช็คอิน ที่นี่ ของดีพช.” ตอนโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน” ในการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)