การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

|
เข้าชม 0 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2562 เวลา 10.00 น. นายประมวล วรานุศิษฏ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จากจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ภูเก็ต กะบี่ พังงา นราธิวาส สตูล ยะลา สงขลา ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คน ดำเนินการระหว่าง วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)