การติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 1,2 ระดับอำเภอ

|
เข้าชม 0 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2562 เวลา 13.00 น. นายประมวล วรานุศิษฏ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมให้กำลังใจและติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมยุทศาสตร์กรมฯและผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาส 1,2 อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)