รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานมอบแก่ราษฎรที่วาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

|
เข้าชม 0 ครั้ง

เมื่อวันที่  10 มกราคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ (ท่า-นคร-ญาณ-วะ-โร-ภาส-อุ-ทิศ) หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานพระราชทาน ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายประมวล วรานุศิษฏ์  รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ และราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลปากนคร ร่วมในพิธี

โดยหลังจากมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่หอประชุมโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ เสร็จแล้ว จากนั้นประธาน พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบถุงยังชีพพระราชทาน ในพื้นที่ ตำบลปากนคร จำนวน 3 ราย รายแรกเยี่ยมนายเทิดศักดิ์ ศักสมวาท อายุ 64 ปี ที่บ้านเลขที่ 130 หมู่ 2 ตำบลปากนคร ซึ่งขาขาดทั้งสองข้าง ขาข้างซ้ายเส้นเลือดอุดตันตัดขามานานกว่า 3 ปี ส่วนขาข้างขวาแผลติดเชื้อตัดขามาประมาณ 1 เดือน ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่บ้านหลักดังกล่าวโดยมีภรรยาเป็นผู้ดูแล จากนั้นคณะเดินทางไปเยี่ยมนายแชม ศรีวิมล ที่บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ 3 ตำบลปากนคร ป่วยติดเตียง ซึ่งอาศัยอยู่ในเพิงเล็ก ๆ เมื่อฝนตกหลังคาที่มุงด้วยจากรั่วทำให้ที่นอนเปียก ในเบื้องต้นประธานจะนำกราบทูลในการสร้างบ้านให้มีความแข็งแรง และปลอดภัยมากขึ้น จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมนายชยุทธิ์ ไชยพลบาล อายุ 48 ปี ที่บ้านเลขที่ 164/15 หมู่ 2 ตำบลปากนคร ซึ่งป่วยติดเตียงการเหตุประสบอุบัติเหตุเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ญาติต้องดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้ป่วยทั้ง 3 รายรับไว้เป็นคนป่วยในพระราชานุเคราะห์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี….////

(Visited 1 times, 1 visits today)