หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.นครศรีฯ เป็นวิทยากรบรรยายผู้นำสตรีฯ

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์2561 นายประมวล วรานุศิษฏ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบาทสตรีอำเถอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)