การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันนี้ (12 ก.พ.61) เวลา 10.00 น. นายเธียรชัย ลิ่มกุล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีนายประมวล วรานุศิษฏ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)