การฝึกอบรมหลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันนี้ (12 ก.พ.61) นายเธียรชัย ลิ่มกุล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมฯและปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)