การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ หลักสูตร “การบัญชี”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  นายประมวล วรานุศิษฏ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หลักสูตร “การบัญชี” ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ  จากจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา พัทลุง กระบี่ พังงา ภูเก็ต สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 30 คน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)