การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

|
เข้าชม 0 ครั้ง

นายจุตุพล ศรีดำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินรายการเรื่องเล่าข่าว พช.ทางสถานีวิทยุ อส.มท.นครศรีธรรมราช คลื่น FM. 104.5 Mz ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)