พช.นครศรีฯสนับสนุนกิจกรรมจังหวัดเคลื่อน

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันนี้ (7 ก.พ.61) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อน โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กร และประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายจตุพล ศรีดำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรม พบปะประชาชน ร่วมมอบทุนพัฒนาเด็กในชนบทฯและถุงอุปกรณ์เสริมการเรียนให้กับเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 10 ทุน ณ โรงเรียนบ้านวังตลับ หมูที่ 4 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)