การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 26 มกราคม 2561 ประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษ นายประมวล วรานุศิษฎ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ให้ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ กองทุนฯปี 2561-2564 นายสุธรรม ชยันเกียรติ (โกแอด เจ้าของร้านโกบี้ และธุรกิจอื่นๆ 22 สาขา)  นักธุรกิจเมืองนครศรีธรรมราช  ให้ความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนสู่ผลิตภัณฑ์โอทอป การเป็นนักตลาด และ อ.กาญจนา เรืองช่วย นายกพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช ให้ความรู้ ด้านหลักธรรมาภิบาลกับธรรม ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)