ประชุมผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายเธียรชัย ลิ่มกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)