เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

และชุมชนพึ่งตนเองได้

ภายในปี

2564

นายประมวล วรานุศิษฏ์

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

14 พฤศจิกายน 2561 / 10.37 น.

(อ.ทุ่งสง)ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/21615 ลว 14 พย 2561 เรื่อง การประชุมหารือส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการจับคู่ทางธุรกิจ (ฺBusiness Matching) ระหว่างชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีต้นแบบและบริษัทนำเที่ยว

(อ.ทุ่งสง)ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/21615 ลว 14 พย 2561 เรื่อง การประชุมหารือส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการจับคู่ทางธุรกิจ (ฺBusiness Matching) ระหว่างชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีต้นแบบและบริษัทนำเที่ยว

ลิงค์แบนเนอร์