เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

และชุมชนพึ่งตนเองได้

ภายในปี

2564

นายประมวล วรานุศิษฏ์

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 มกราคม 2562 / 09.07 น.

รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานมอบแก่ราษฎรที่วาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่  10 มกราคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนท่านครญา [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์