เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

และชุมชนพึ่งตนเองได้

ภายในปี

2564

นายเธียรชัย ลิ่มกุล

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่งงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 สิงหาคม 2561 / 15.53 น.

พช.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

  เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2561  นายเธียรชัย ลิ่มกุล รัก [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

16 สิงหาคม 2561 / 16.11 น.

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 4435 ลว 16 สค 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 4435 ลว 16 สค 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ลิงค์แบนเนอร์